FAQ's over de cursussen

De cursussen gaan (in principe) over het onderwerp portret van zowel mens als dier. Dit wil niet zeggen dat je alleen met portretten aan de slag mag. Je bent altijd vrij om een eigen onderwerp te kiezen! Zoals bijv. abstract, landschap, stilleven, bloemen enz.

De cursussen zijn inclusief alle materialen, maar exclusief doeken. Je kunt wel doeken bij mij kopen in het atelier. En uiteraard is er altijd een gezellige pauze met koffie/thee en wat er bij

In mijn atelier werken we alleen met goede materialen. Dit omdat goedkope materialen vaak demotiverend werken en ook  omdat er vaak veel minder mee kan. Je leert op deze manier met het juiste materiaal om te gaan én je ontdekt waar jij het fijnste mee werkt. Je weet zodoende ook beter waar je op moet letten bij aanschaf voor privé gebruik.

Tijdens de cursus leer je te werken op verschillende manieren en met diverse technieken. Je gaat o.a. werken met houtskool, potlood, harde en zachte pastel, maar ook met acryl- olie- en aquarelverf.  Ieder jaar proberen we in overleg met de groep een blok van maximaal 5 lessen af te spreken waarin er dan een aparte techniek in workshopvorm geoefend wordt. Meestal gebeurt dit aan het einde van het cursusjaar. De rest van het cursusjaar kan de cursist zelf haar/zijn programma bepalen, en wordt daarin dan 1 op 1 door mij begeleid.

Nee, iedere cursist werkt in zijn eigen tempo en niveau. In elke cursusgroep kan je van beginnend tot gevorderd terecht. Door mijn individuele begeleiding is dit geen probleem. Het niveau verschil is juist een pluspunt omdat je zodoende ook van elkaar kunt leren. Het werk wordt regelmatig besproken, zowel individueel als in de groep. Hiervan krijg je andere inzichten en dat is heel leerzaam!
Tijdens de cursus bouw je een goede ondergrond op en kan je vervolgens naar behoefte een eigen weg inslaan.

Mocht het zo zijn dat je door ziekte of werk een les mist, je kunt dan in overleg met mij deze op een ander dagdeel in een andere groep weer inhalen, maar:

– Iedere cursist kan per cursusjaar maximaal 4 lessen inhalen.

– Per groep zal er niet meer dan één “inhaalcursist” zijn.

– Gemiste lessen door ziekte of werk hebben een streepje vóór op gemiste lessen door vakantie.

– Aan het einde van het cursusjaar staat “de inhaalles-teller weer op nul.

Als de groepen vol zitten is het mogelijk om op de wachtlijst gezet te worden. Wanneer er dan een cursist van een groep uitvalt zal ik je metéén benaderen.